Druhé výročí obchodní dohody mezi EU a Japonskem ve znamení dalšího posilování vazeb

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem slaví dne 1. února své druhé výročí.

Smíšený výbor zřízený podle dohody, kterému spolupředsedají výkonný místopředseda Valdis Dombrovskis a japonský ministr zahraničních věcí Tošimicu Motegi, schválil při této příležitosti významná zlepšení dohody. Každá strana bude mít dalších 28 chráněných zeměpisných označení, dále se usnadní také vzájemný obchod s vínem a vozidly.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: 

„Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem patří mezi naše nejdůležitější dohody. Na EU a Japonsko společně připadá čtvrtina světového HDP a náš dvoustranný obchod dosahuje přibližně 170 miliard eur ročně. Tato dohoda usnadnila a zlevnila vzájemný obchod evropských a japonských výrobců a těží z ní i zemědělci. Nyní je díky naší intenzivní spolupráci chráněno dalších 28 kvalitních zemědělsko-potravinářských produktů před napodobováním. Usnadňujeme také obchod s vínem a automobily, tj. produkty dvou klíčových odvětví, což lze jen přivítat, neboť tím přispíváme k obnově hospodářského růstu po pandemii COVID-19. Vztahy mezi EU a Japonskem však přesahují rámec dvoustranného obchodu. Obě strany jsou zastánci otevřeného globálního obchodu založeného na pravidlech a silné Světové obchodní organizace.“

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski doplnil: 

„Tato dohoda je skvělým příkladem obchodu, z něhož mají prospěch obě strany, a to díky vzájemné důvěře a úzké spolupráci zejména v zemědělsko-potravinářském odvětví. Děkuji Japonsku za soustavně konstruktivní a plodný dialog. Tato dohoda je a nadále bude pro japonské a evropské zemědělce velmi přínosná. Po pouhých dvou letech od jejího vstupu v platnost je nyní na našich trzích na obou stranách chráněno dalších 28 zeměpisných označení. Tyto produkty mají skutečnou přidanou hodnotu, v níž se odrážejí pravost a kvalita a která je další odměnou pro naše zemědělce. Nedávno navíc Japonsko udělilo povolení pro enologické postupy, což evropským producentům vína přinese více vývozních příležitostí. Nadále tedy platí, že dobré potraviny znamenají dobrý obchod.“

Smíšený výbor zohledňuje řadu klíčových úspěchů

  • Seznam chráněných zeměpisných označení ze zemí EU a Japonska nyní obsahuje dalších 28 označení za každou stranu, což je výrazný posun, neboť se jedná o nejrychlejší rozšíření seznamu zeměpisných označení v rámci určité dohody o volném obchodu. Tento seznam bude dále rozšířen o 55 zeměpisných označení za obě strany. Mezi zeměpisná označení ze zemí EU patří likér Cassis de Dijon, olivový olej Kalamata a víno Cariñena.
  • Usnadní se vzájemný vývoz automobilů. Obě strany se dohodly na rozšíření seznamu bezpečnostních požadavků, které nebudou vyžadovat dvojí schválení. Pokud například EU vydá osvědčení, že automobil vyrobený v EU a vyvážený do Japonska splňuje určité bezpečnostní požadavky, Japonsko již nebude kontrolovat dodržování těchto požadavků, a naopak. Týká se to i důležitých nových a zelených technologií, jako jsou vozidla na hybridní či vodíkový pohon.
  • V souladu s dohodou Japonsko nedávno přiblížilo své normy v odvětví vína unijním normám a povolilo na svém území několik enologických postupů Unie. Díky tomu se na japonský trh dostane více vín z EU.
  • Výrazným způsobem byly zjednodušeny postupy pro žádosti o celní preference a pro jejich získání, což společnostem z EU usnadní vývoz do Japonska. Zjednodušení postupů je obzvláště důležité pro malé podniky, které často nemají prostředky na to, aby se zorientovaly ve složitých pravidlech.

Source (integral copy): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_313 

Chcete vědět více?

Obraťte se na našeho obchodního manažera Marka Beneše a prodiskutujte své možnosti.

MOL Logistics (Czech) s.r.o.

Registered office:
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
IČ: 27172198
Tax ID / DIČ: CZ27172198

Office in Pilsen:
1. Podnikatelská 18b, 301 00 Plzeň
2. U Nové Hospody 1, 301 00 Plzeň

Tel: +420 373 731 314
Email: info@mol-logistics.cz
Website: www.mol-logistics.cz

Conditions
Privacy Policy & Disclaimer

MOL Logistics (Czech) s.r.o. je certifikován podle ISO 14001 a ISO 9001.

Copyright © 2019 MOL Logistics (Czech) s.r.o.

cs_CZČeština