Otevření nového skladu v Pilzenu

Po období tvorby plánů, přípravy na půdu, získání povolení a hodně konstrukce, MOL Logistics (Czech) s.r.o. s hrdostí oznamuje uvedení nového skladu do provozu v Plzni.

Nový sklad se nachází v Plzni a nabízí téměř 15 000 m2.

Jaké jsou specifikace skladu?
Nový sklad bude použit pro společnost Daikin a zaměří se na rychlý obrat zboží. Lokalita nabízí téměř 15 000 m2, 20 nakládacích ramp a výšku 8,5 metru. Sklad bude částečně zaregálován, aby bylo dosaženo  větší flexibility a kapacity.

Proč společnost MOL Logistics (Czech) s.r.o. postavit nový sklad?

Již několik let MOL Logistics (Czech) s.r.o. potřebuje další skladové prostory. To představovalo limit pro nabídku nových služeb pro našeho váženého zákazníka Daikin. Pro naše obchodní oddělení to bylo také překážkou růstu. Proto bylo naplánováno rozšíření skladových prostor postavením dalšího skladu v Plzni.

 V této chvíli se očekává, že předání proběhne do konce dubna 2020. Zahájení provozu je plánováno bezprostředně po tomto datu. Po implementaci nového skladu bude stávající sklad stále používán. Bude sloužit pro více zákazníků. Část bude ponechána pro Daikin (jako záložní sklad) a zbytek bude použit a nabídnut obchodním týmem k rozšíření množství našich zákazníků.

Máte zájem o uskladnění vašeho zboží v oblasti Plzně?

Obraťte se na našeho obchodního manažera Marka Beneše a prodiskutujte své možnosti.

MOL Logistics (Czech) s.r.o.

Registered office:
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
IČ: 27172198
Tax ID / DIČ: CZ27172198

Office in Pilsen:
1. Podnikatelská 18b, 301 00 Plzeň
2. U Nové Hospody 1, 301 00 Plzeň

Tel: +420 373 731 314
Email: info@mol-logistics.cz
Website: www.mol-logistics.cz

Conditions
Privacy Policy & Disclaimer

MOL Logistics (Czech) s.r.o. je certifikován podle ISO 14001 a ISO 9001.

Copyright © 2019 MOL Logistics (Czech) s.r.o.

Opening of new warehouse in Pilsen

After a period of making plans, getting the ground ready, getting permits and a lot of constructing, MOL Logistics (Czech) s.r.o. proudly announces the commissioning of their new warehouse in Pilsen.

This new warehouse is located in Pilsen and offers almost 15,000 m2.

What are the specifications of the warehouse?

The new warehouse will be used dedicated for Daikin and will focus on quick goods turnover. The location offers almost 15,000 m2, 20 loading ramps and a height of 8.5 meter. It will be partially racked, to have as much flexibility as possible.

 

Why did MOL Logistics (Czech) s.r.o. build a new warehouse?

For a few years MOL Logistics (Czech) s.r.o. has been in need of extra warehouse space. This presented a limit to offer new services for our valued customer Daikin. It was also an obstacle for our sales department to grow in the warehouse segment. That’s why plans have been made to expand the warehouse space by building an additional warehouse in Pilsen.

The current warehouse will still be used after the implementation of the new one. It will serve as a multi customer site. A part will be kept for Daikin (as a backup facility) and the rest will be used and offered by the sales team to extend quantity of our warehouse customers.

Are you interested in storing your goods in Pilsen area?

Contact our Sales Manager Marek Benes to discuss your possibilities.

MOL Logistics (Czech) s.r.o.

Registered office:
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
IČ: 27172198
Tax ID / DIČ: CZ27172198

Office in Pilsen:
1. Podnikatelská 18b, 301 00 Plzeň
2. U Nové Hospody 1, 301 00 Plzeň

Tel: +420 373 731 314
Email: info@mol-logistics.cz
Website: www.mol-logistics.cz

Conditions
Privacy Policy & Disclaimer

MOL Logistics (Czech) s.r.o. je certifikován podle ISO 14001 a ISO 9001.

Copyright © 2019 MOL Logistics (Czech) s.r.o.

cs_CZČeština